smok
logo


Archiwum aktualnosci

Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat

Burma's Open Road-An Insight into Myanmar
polecam wszystkim ten przepi?kny film o Birmie . Szczególnie facsynuj?ce zdj?cia z Pagody Shwedagon wiecej...
6 lipca 2009 roku Mynmar Birma Full Moon Day of Waso

W dniach 6 lipca w Birmie bedzie obchodzone bardzo wa?ne dla buddystów ?wi?to  pe?ni ksi??yca Dnia Waso

wiecej...
Pó?nocna Tajlandia Pocz?tek Obchodów Nowego Roku w Pai
Pó?nocna Tajlandia ma?e miasteczko Pai - pocz?tek obchodów nowego roku przez zamieszkuj?ce ten rejon spo?ecznosci buddyjskie. Za kilka dni Nowy Rok zaczn? wita? animi?ci . W ceremoni wida? wielki wp?yw kulturowy le??cej niedaleko Birmy . Stroje mnichów zmieniaj? si? z tajskich pomara?czowych na czerwone birma?skie ,a rozbrzmiewaj?ca dooko?a muzyka jest charakterystyczna dla Birmy . W ceremoni wida? jak przez wieki zasamilowa?y si? wzajemne wp?ywy tajskie i birma?skie wiecej...
Marmur Z Birmy P?ytki z Marmuru
Dzia?aj?c z upowa?nienia grupy przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? na ternie Birmy (Myanmar) pragn??bym w ich imieniu z?o?y? Pa?stwu ofert? sprzeda?y wyrobów z marmuru. Oferta dotyczy gotowych p?ytek marmurowych w rozmiarze; 12”x12” grubo?? 2cm 12”x24” grubo?? 2cm wiecej...
Festiwal Balonów w Taunggyi
Jutro 5 listopada 2008 roku w Birmie  w miejscowo?ci Taunggyi zaczyna si? s?ynny Festiwal Balonów . wiecej...
Orientalne stoliki
Prezentuj?c ofert? stolików , kwietników oraz podstawek pod kwiaty, drzewka bonsai , rze?by ,wazony itp. pragniemy zach?ci? do ich zakupu . wiecej...
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat