smok
logo


Orientalne stoliki

Prezentuj?c ofert? stolików , kwietników oraz podstawek pod kwiaty, drzewka bonsai , rze?by ,wazony itp. pragniemy zach?ci? do ich zakupu .

Jeste?my bezpo?rednim importerem tych produktów . Stoliki wykonane s? z drewna , a nast?pnie r?cznie pokryte siedmioma wartami tzw. "chi?skiego lakieru" uzyskiwanego z surowców naturalnych . Stoliki wykonane s? bardzo dok?adnie i stanowi? wyrób manufaktury która od wielu pokole? specjalizuje si? w produkcji stolików i kwietników oraz ma?ych mebli . Wiedza i umiej?tno?ci wykorzystane do produkcji tych stolików jest rodzinn? tradycj? producenta , przekazywan? z pokolenia na pokolenia . Wyroby s? najwy?szej jako?ci zarówno pod wzgl?dem wykonania jak i u?ytych materia?ów.
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat