smok
logo


Festiwal Balonów w Taunggyi

Jutro 5 listopada 2008 roku w Birmie  w miejscowo?ci Taunggyi zaczyna si? s?ynny Festiwal Balonów .

?wi?to wspominane jest w kronikach   prebuddyjskich  jako Kattika  i po?wi?cone by?o  bogom stra?nikom planet. Dzisiaj obchodzone jest na pami?tk? powrotu Buddy na ziemi? z niebia?skiego domu , gdzie po?ci? i og?osi? Abhidhamm?. ?wi?to ko?czy wielki czas postu i pory deszczowej w Birmie . Jest dniem w którym ofiarowuje si? mnichom nowe szaty i prosi si? bliskich o przebaczenie z?ych uczynków . Wiele ma??e?stw jest zawieranych w tym dniu , bowiem ?wi?to jest pomy?lnym znakiem dla udanego zwi?zku . 
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat