smok
logo


Marmur Z Birmy P?ytki z Marmuru

Dzia?aj?c z upowa?nienia grupy przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? na ternie Birmy (Myanmar) pragn??bym w ich imieniu z?o?y? Pa?stwu ofert? sprzeda?y wyrobów z marmuru. Oferta dotyczy gotowych p?ytek marmurowych w rozmiarze; 12”x12” grubo?? 2cm 12”x24” grubo?? 2cm

Dzia?aj?c z upowa?nienia grupy przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? na ternie Birmy (Myanmar) pragn??bym w ich imieniu z?o?y? Pa?stwu ofert? sprzeda?y wyrobów z marmuru. Oferta dotyczy gotowych p?ytek marmurowych w rozmiarze; 12”x12” grubo?? 2cm 12”x24” grubo?? 2cm Aktualnie dost?pne kolory to bia?y, i czarny, ale istnieje równie? mo?liwo?? pozyskania ?ó?tego i zielonego marmuru.. Oferowana przez moich klientów cena to 550 USD za ton? p?ytek polerowanych lub 500 USD za ton? p?ytek niepolerowanych. Cena nie zawiera kosztów frachtu z miejsca dostawy (port morski w Rangunie) do wybranego portu docelowego odbiorcy. Zgodnie z uzyskan? informacj? od moich klientów przy realizacji dostaw kontenerowych. jeden kontener 20Ft zawiera 15 ton p?ytek to jest odpowiednio 3000 p?ytek w rozmiarze 12”x12”grubo?ci 2cm. Na ternie Birmy dzia?aj? mi?dzynarodowi spedytorzy, ale mog? te? Pa?stwu poleci? jednego z lokalnych spedytorów, który realizowa? ju? kilka dostaw dla naszych odbiorców w Europie i Meksyku. Z w?asnego kilkuletniego do?wiadczenia w kontaktach z przedsi?biorcami z Azji musz? przyzna?, i? przedsi?biorcy z Birmy s? doskona?ymi partnerami biznesowymi, a wspó?praca z nimi nie stwarza ?adnych problemów zarówno pod wzgl?dem realizacji zawartych kontraktów jak i dostarczanych produktów. W razie jakichkolwiek pyta? s?u?? Pa?stwu wszelk? pomoc? i ch?tnie odpowiem na ka?de pytanie.
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat