smok
logo


Pó?nocna Tajlandia Pocz?tek Obchodów Nowego Roku w Pai

Pó?nocna Tajlandia ma?e miasteczko Pai - pocz?tek obchodów nowego roku przez zamieszkuj?ce ten rejon spo?ecznosci buddyjskie. Za kilka dni Nowy Rok zaczn? wita? animi?ci . W ceremoni wida? wielki wp?yw kulturowy le??cej niedaleko Birmy . Stroje mnichów zmieniaj? si? z tajskich pomara?czowych na czerwone birma?skie ,a rozbrzmiewaj?ca dooko?a muzyka jest charakterystyczna dla Birmy . W ceremoni wida? jak przez wieki zasamilowa?y si? wzajemne wp?ywy tajskie i birma?skie

Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat