smok
logo


6 lipca 2009 roku Mynmar Birma Full Moon Day of Waso

W dniach 6 lipca w Birmie bedzie obchodzone bardzo wa?ne dla buddystów ?wi?to  pe?ni ksi??yca Dnia Waso?wi?to to zwi?zane jest z dniem kiedy Budda Gautama odkrywaj?c Cztery Szlachetne Prawdy wyg?osi? swoje pierwsze kazanie do pi?ciu ?ebraków w lesie Migadawom niedaleko Benares . Kazanie to znane jest jako Dhammacakka Sutra .Wydarzenie to przypad?o na pierwszy dzie? pe?ni ksi??yca Waso. W tym dniu Budda uda? si? równie? do Tavatimsa (nieba) , gdzie przybawa? a? do dnia g?osz?c Abhidhamme do Natów jako sp?at? d?ugu wdzi?czno?ci wobec Nata Santussita , który by? kiedy? jego matk? . Od tamtego czasu ludzie pod??aj?cy ?cie?k? Buddy recytuj? w tym dniu Dhammacakka Pavattana Sutta, medytuj? i udaj? si? do ?wi?ty? aby okaza? szacunek Buddzie i ofirarowa? mu kwiaty Wazo , szaty Wazo , ?wiece Wazo. ?wi?to pe?ni ksi??yca Dnia Waso rozpoczyna w Birmie trzymiesi?czny post ko?cz?cy si? w dniu Thandingyut .

Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat