smok
logo


Stolik Podstawka Kwietnik CB301

Stolik Podstawka Kwietnik CB301

Ten pi?kny, charakterystyczny tradycyjny chi?ski stolik - kwietnik jest nierozerwalnie zwi?zany z kultur? Chin.

Jednak w spotka? go mo?na w ca?ej Azji wsz?dzie (oczywi?cie w ró?nych kszta?tach) : w domach ,mieszkaniach , ?wiatyniach,ogrodach , gdzie s?u?y jako podstawka dla drzewek bonsai, kwiatów w doniczkach oraz rze?b , którym w ten sposób oddaje si? nale?n? cze??, oraz wzmacnia ich pozytywne oddzia?ywanie ze wzgl?du na swobodny, niczym nie zak?ócony przep?yw energii .

Zgodnie z Feng shui stolik s?u?y jako remedium i wzmacnienie poszczególnych pól z siatki bagua.


W naszej kulturze jest pi?knym elementem dekoracyjnym ; który b?dzie podkre?la? i uzupe?nia? ka?dy nie tylko orientalny wystrój wn?trza domu ,mieszkania biura , ciesz?c oczy finezj? kszta?tu oraz przepi?knie eksponuj?c ka?dy przedmiot który na nim postawimy .

Stolik wykonano wed?ug wielowiekowej tradycji chi?skich manufaktur tworz?cych meble na dwór cesarski .

Zgodnie z ni? drewno r?cznie pokryto siedmioma wartwami "tradycyjnego chi?skiego lakieru"

Wymiary :

Wysoko?? : 6 cm

?rednica  : 20cm

Sugerowana cena detaliczna: 79.00 PLN
zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat