smok
logo


Ogromy S?o? Birma?ski z drzewa YAMANAY

Ogromy S?o? Birma?ski z drzewa YAMANAY

OGROMNY S?O? Z MITYCZNEJ I TAJEMNICZEJ BIRMY WYKONANY Z MAGICZNEGO DREWNA YAMANAY

POCZUJ POZYTYWN? ENERGI? Z BIRMY

Drzewo Yamanay jest cenione ze wzgl?du na jego w?a?ciwo?ci, doskona?y gatunek,twardo??, czysto?? koloru, oraz lekko??. Yamanay ro?nie w najwy?szych i najch?odniejszych regionach Birmy po?o?onych ju? w Himalajach. Osi?ga wysoko?? kilkudziesi?ciu metrów.Drewno jest koloru kremowo jasno ?ó?tego. Drzewu temu przypisuje si? wielk? magiczn? moc. Od wieków wierzono z Yamanay promieniuje szczególny dobroczynny rodzaj energii. Dlatego w Indiach.Birmie, Laosie.Kambod?y i Tajlandii robiono z niego ceremonialne trony.

W tradycyjnej medycynie Birmy korze? i kor? . stosuje si? jako lek pobudzaj?c trawienie, ?rodek przeczyszczaj?cy i ?rodek przeciw paso?ytom .Wywar polepsza apetyt , stosuj? si? w leczeniu hemoroidów , brzusznych bólach, ma w?a?ciwo?ci halucynogenne . Li?cie u?mierzaj? ból g?owy ,a sok ma w?a?ciwo?ci lecznicze na wrzody i tr?d. Owoce drzewa Yamanay s? cierpko- kwa?ne -gorzko -s?odkie. Po zjedzeniu daj? uczucie ch?odu . Maj? w?a?ciwo?ci moczop?dne , wspomagaj? perystaltyk? jelit . Wywar z korzenia Yamanay neutralizuje jad w??y .

?ci?ciu drzewa towarzyszy ca?y ceremonia? , aby magiczna moc nie zosta?a utracona . W tradycyjnej sztuce sakralnej Birmy drzewa Yamanay u?ywa si? g?ównie do wyrobu marionetek Natów pre-buddyjskich bóstw opieku?czych . Czasami jednak tworzy si? z niego inne wizerunki , które maj? przekazywa? ludziom pozytywn? energi? Yamanay .

TEN S?O? ZGODNIE Z WIERZENIAMI BIRMY MA PA?STWU PRZYNIE?? SZCZE?CIE A PROMIENUJ?CA POZYTWYNA ENERGIA DRZEWA YAMANAY B?DZIE TOWARZYSZY? TAK D?UGU JAK D?UGO TA RZE?BA B?DZIE W WASZYM DOMU

Wymiary: wysoko??: 36 cm. szeroko??: 22 cm. waga: 7,5 kg.

Sugerowana cena detaliczna: 349.00 PLN
zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat