smok
logo


Smok i Feniks

Smok i Feniks

S M O K  i  F E N I K S

P ? A S K O R Z E ? B A

 Z TAJEMNICZEJ I MISTYCZNEJ BIRMY

Rysunki Feniksa oraz Smoka zacz??y pojawiac si? w Azji ju? ponad 7000 lat temu .Stanowi?y bardzo wa?ny totem ochronny umieszczany na amuletach .

W Chinach za czasów dynastii Han (200 rok p.n.e.) feniks oraz smok sta? si? symbolem pary cesarskiej .

Z czasem ludzie zacz?li umieszcza? w swoich domach wizerunki smoka i feniksa symbolizuj?cych idealne relacje miedzy ma??onkami .

W ca?ej Azji umieszczenie smoka i feniksa w swoim domu oznacza lojalno?? oraz szczero?? jego mieszka?ców , jak równie? ?ycie zgodne z zasadami moralnymi

P?askorze?ba wykonana w ca?o?ci z drewna tekowego

Wymiary: ?rednica : 60 cm. waga: 3,1 kg.

zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat