smok
logo


Budda ?wi?tyni Ananda

Budda ?wi?tyni Ananda

Przepi?kny prawie metrowy pos?g Buddy wykonany z drewna tekowego .Rze?ba wykonana jest na podobie?stwo 10 metrowych czterech pos?gów Buddy stoj?cych w ?wi?tyni Ananda w Pagan. Pos?gi przedstawiaj? Budd? Gautama oraz trzech wcze?niejszych Buddów (Konagamana , Kakusanda, Kassapa) którzy osi?gn?li nirwan? przed nadej?ciem Buddy Siakjamuni.

?wi?tynia Ananda zosta?a zbudowana przez króla Kyanzittha w roku 1105 n.e. Jest najpi?knieszym przyk?adem architektury Pagan okresu ?redniego . Król Kyanzittha zbudowa? ?wi?tyni? pod wp?ywem opowie?ci 8 mnichów którzy przebywali na medytacjach przez wiele lat w Himalajach .Tam w zaciszu jednej z jaski? zg??biali nauki Buddy . Ich opowie?ci by?y tak sugestywne a opisy krajobrazu tak cudowne , ?e król postanowi? stworzy? na równinach Pagan takie same miejsce ,gdzie ludzie w zaciszu oraz ch?odzie mogli oddawa? si? nauce o?wiecenego .

Sugerowana cena detaliczna: 740.00 PLN
zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat